צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מושגי יסוד
  • עקומות אדישות
  • הצגה גרפית
  • שיעור תחלופה שולי
  • פונקציית קוב דאגלאס
  • תכונת ההומותטיות
  • פונקציה ליניארית
  • פונקצית מינימום
  • פונקציה קוואזי ליניארית
  • פונקציה ספרבילית עם חזקה קטנה מאחת
  • פונקציה ספרבילית עם חזקה גדולה מאחת
  • פונקציה עם סף צריכה
  • מוצר מזיק
  • סף רוויה
  • פונקציית מקסימום
  • טרנספורמציה משמרת סדר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10