צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • עקומת אנגל - שינויי הכנסה
  • מיקרים מיוחדים
  • עקומת הכנסה תצרוכת ICC
  • ICC עבור קוואזי ליניארית
  • עקומת מחיר תצרוכת PCC עבור מוצר X
  • חמשת המצבים
  • עקומת PCC עבור מוצר Y
  • ניתוח השפעות על פי היקס
  • דוגמה לחישוב קווי PCC ו ICC
  • עקומת הביקוש המפוצה (עקומת הביקוש של תחלופה)
  • דוגמה לעקומת הביקוש המפוצה (תחלופה)
  • פונקצית ההוצאה
  • פונקצית התועלת העקיפה
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
  • ספר התרגילים - שאלה 14