צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פיצוי היקס
  • פיצוי סלוצקי
  • ניתוח השפעות פונקציית קוב דאגלאס
  • ניתוח השפעות פונקציה ליניארית
  • ניתוח השפעות פונקציית מינימום
  • עקומת הביקוש הרגילה והמפוצה
  • עקומות הביקוש עבור מוצר נייטרלי
  • עקומות הביקוש עבור מוצר נחות
  • עודף הצרכן
  • פיצוי CV
  • דוגמה לפיצוי CV
  • דוגמה נוספת לפיצוי CV
  • ההבדל בין עליית מחיר לירידת מחיר
  • פיצוי EV
  • דוגמה לפיצוי EV
  • דוגמה נוספת לפיצוי EV
  • שינויים בעודף הצרכן
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13