צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פיתרון עבור קוב דאגלאס
  • פיתרון עבור פונקציה ליניארית
  • פיתרון עבור פונקצית מינימום
  • פיתרון עבור פונקציה קוואזי ליניארית
  • פיתרון עבור פונקציה ספרבילית עם חזקה קטנה מאחת
  • פיתרון עבור פונקציה ספרבילית עם חזקה גדולה מאחת
  • פיתרון עבור מגבלת תלושים
  • פיתרון עבור סל בסיסי - סל מתת
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10