צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • העתקות ליניאריות
  • מבוא ודוגמאות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • גרעין ותמונה של העתקות ליניאריות
  • גרעין של העתקה
  • תמונה של העתקה
  • משפט המימד להעתקות
  • שאלה 1 - סעיף א
  • שאלה 1 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 3 - סעיף א
  • שאלה 3 - סעיף ב
  • שאלה 4 - סעיף א
  • שאלה 4 - סעיף ב
  • שאלה 5 - סעיף א
  • שאלה 5 - סעיף ב
  • שאלה 6 - סעיף א
  • שאלה 6 - סעיף ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • העתקות לינאריות חחע ולא חחע, העתקות לינאריות על, איזומורפיזם
  • מבוא
  • שאלה 1 - חלק א
  • שאלה 1 - חלק ב
  • שאלה 2
  • שאלה 3 - חלק א
  • שאלה 3 - חלק ב
  • שאלה 4 - חלק א
  • שאלה 4 - חלק ב
 • פעולות עם העתקות ליניאריות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • תרגילי תיאוריה מתקדמים
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיפים ב-ג
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - סעיף א
  • שאלה 6 - סעיף ב
  • שאלה 6 - סעיפים ג-ד
  • שאלה 7 - סעיף א
  • שאלה 7 - סעיף ב
  • שאלה 7 - סעיף ג
  • שאלה 7 - סעיף ד
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 - סעיף א
  • שאלה 10 - סעיף ב1
  • שאלה 10 - סעיף ב2
  • שאלה 10 - סעיף ב3
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 - סעיף א
  • שאלה 13 - סעיף ב
  • שאלה 13- סעיף ג
  • שאלה 14 - סעיף א
  • שאלה 14 - סעיף ב
  • שאלה 14 - סעיף ג