צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מטריצות
  • מהן מטריצות
  • מהן המטריצות המיוחדות
  • כפל בסקלר וחיבור מטריצות
  • כפל מטריצות - תנאים להכפלה
  • כפל מטריצות - איך מכפילים
  • כפל מטריצות - משפטים חשובים
  • כפל מטריצות - תכונות נוספות
  • העקבה של מטריצה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 6
  • שאלה 5
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • המטריצה ההופכית
  • מהי המטריצה ההופכית
  • מציאת המטריצה ההופכית
  • כללי המטריצה ההופכית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19 - סעיף א
  • שאלה 19 - סעיף ב
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
 • מטריצה אלמנטרית
  • מטריצה אלמנטרית - חלק א
  • מטריצה אלמנטרית - חלק ב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • פירוק LU
  • LU פירוק
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • בחזרה למערכת משוואות ליניארית
  • הצגת מערכת משוואות בעזרת כפל מטריצות
  • פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההפוכה
  • חקירת מספר הפתרונות של מערכת בעזרת הדרגה
  • משפט מסכם
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
 • מטריצות סימטריות ומטריצות אנטי-סימטריות
  • המטריצה המשוחלפת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 - סעיף א
  • שאלה 3 - סעיף ב
  • שאלה 3 - סעיף ג
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • דרגה של מטריצה
  • דרגה של מטריצה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9