צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מטריצה שמייצגת העתקה
  • תזכורת-וקטור קואורדינטות
  • מטריצה שמיצגת העתקה לפי בסיס
  • משמעות המטריצה שמיצגת ההעתקה
  • מטריצה שמיצגת העתקה לפי הבסיס הסטנדרטי
  • הקשר שבין מטריצות שמיצגות העתקה בבסיסים שונים
  • עקבה, דטרמיננטה ודרגה של העתקה
  • חזקה של העתקה
  • גרעין ותמונה של העתקה
  • שאלה 1 - סעיף א
  • שאלה 1 - סעיף ב
  • שאלה 1 - סעיף ג
  • שאלה 1 - סעיף ד
  • שאלה 1 - סעיף ה
  • שאלה 2 - סעיפים א-ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 2 - סעיף ד-ה
  • שאלה 2 - סעיפים ו-ז
  • שאלה 3
  • שאלה 3 - דרך פתרון שנייה
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • מטריצה שמייצגת העתקה מבסיס לבסיס
  • מבוא
  • מטריצה שמייצגת העתקה מבסיס רגיל לבסיס רגיל
  • ההעתקה ההפוכה
  • מכפלה (הרכבה) של העתקות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של העתקה
  • מבוא
  • מתכון למציאת ערכים ווקטורים עצמיים להעתקה - השלמת החישובים
  • מתכון למציאת ערכים ווקטורים עצמיים להעתקה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף א - השלמת החישובים
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 5
  • שאלה 5 - השלמת החישובים
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8