צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מרחבים ותת-מרחבים
  • מבוא
  • המרחב הווקטורי R^3
  • מרחבים וקטוריים נוספים
  • תת מרחב וקטורי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31 - סעיף א
  • שאלה 31 - סעיף ב
 • צירופים ליניאריים, פרישה ליניארית ותלות ליניארית
  • מבוא
  • מטריצות ופולינומים כצירופים ליניאריים
  • פרישה ליניארית
  • וקטור תלוי ליניארית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • קבוצה תלויה ליניארית
  • דוגמאות ותנאי מספיק לתלות ליניארית
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • הוורונסקיאן
  • אי תלות בין פונקציות
  • בוחן לאי תלות פונקציות
 • בסיס ומימד, דרגה של מטריצה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • בסיס ומימד הומוגניות
  • בסיס ומימד הומוגניות - דוגמאות
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • בסיס ומימד לתת מרחב של מרחב מפורסם
  • שאלה 12 - סעיף א
  • שאלה 12 - סעיף ב
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • בסיס למרחב שורות של מטריצה, דרגה של מטריצה
  • תכונות הדרגה - למתקדמים
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • ‏‏חיתוך, סכום וסכום ישר של תת-מרחבים
  • חיתוך של תת-מרחבים
  • סכום של תת מרחבים
  • משפט הממד
  • סכום ישר של תת מרחבים
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 2 - סעיף ד
  • שאלה 2 - סעיפים ה-ו
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
 • וקטור קואורדינטות ומטריצת מעבר מבסיס לבסיס
  • מבוא
  • שאלה 1 - סעיף א
  • שאלה 1 - סעיף ב
  • שאלה 1 - סעיף ג - והסבר על מטריצת מעבר
  • שאלה 1 - סעיף ד
  • שאלה 1 - סעיף ה
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 3 - סעיף א
  • שאלה 3 - סעיף ב
  • שאלה 3 - סעיף ג
 • תרגילי תיאוריה מתקדמים
  • משפט מסכם
  • שיעור העמקה במושגי הפרק
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 - סעיף א
  • שאלה 5 - סעיף ב
  • שאלה 5 - סעיף ג
  • שאלה 6 - סעיף א
  • שאלה 6 - סעיף ב
  • שאלה 6 - סעיף ג
  • שאלה 7 - סעיף א
  • שאלה 7 - סעיף ב - דרך א
  • שאלה 7 - סעיף ב - דרך ב
  • שאלה 7 - סעיף ג
  • שאלה 7 - סעיף ד
  • שאלה 8 - סעיף א
  • שאלה 8 - סעיף ב
  • שאלה 8 - סעיף ג
  • שאלה 8 - סעיף ד
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 - סעיף א
  • שאלה 11 - סעיף ב
  • שאלה 11 - סעיף ג
  • שאלה 11 - סעיף ד
  • שאלה 12 - סעיף א
  • שאלה 12 - סעיף ב
  • שאלה 12 - סעיף ג
  • שאלה 12 - סעיף ד
  • שאלה 13 - סעיף א
  • שאלה 13 - סעיף ב
  • שאלה 13 - סעיף ג
  • שאלה 13 - סעיף ד
  • שאלה 14
  • שאלה 15 - סעיף א
  • שאלה 15 - סעיף ד
  • שאלה 15 - סעיפים ב-ג
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22 - סעיף א
  • שאלה 22 - סעיף ב
  • שאלה 22 - סעיף ג
  • שאלה 22 - סעיף ד
  • שאלה 23 - סעיף א
  • שאלה 23 - סעיף ב
  • שאלה 23 - סעיף ג
  • שאלה 24 - סעיף א
  • שאלה 24 - סעיף ב
  • שאלה 24 - סעיף ג
  • שאלה 24 - סעיף ד
  • שאלה 25 - סעיף א
  • שאלה 25 - סעיף ב
  • שאלה 25 - סעיף ג
  • שאלה 25 - סעיף ד
  • שאלה 26 - סעיף א
  • שאלה 26 - סעיף ב
  • שאלה 26 - סעיף ג
  • שאלה 26 - סעיף ד
  • שאלה 27
  • שאלה 28 - סעיף א
  • שאלה 28 - סעיף ב
  • שאלה 28 - סעיף ג
  • שאלה 28 - סעיף ד
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31 - סעיף א
  • שאלה 31 - סעיף ב
  • שאלה 32
  • שאלה 33 - סעיף א
  • שאלה 33 - סעיף ב
  • שאלה 33 - סעיף ג
  • שאלה 33 - סעיף ד
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39 - סעיף א
  • שאלה 39 - סעיף ב
  • שאלה 39 - סעיף ג
  • שאלה 40 - סעיף א
  • שאלה 40 - סעיף ב