צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • ערכים עצמיים וקטורים עצמיים ולכסון מטריצות
  • מבוא
  • מציאת ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה
  • ריבוב אלגברי וריבוב גיאומטרי של ערך עצמי
  • לכסון מטריצות
  • להעשרה - התיאוריה שמאחורי לכסון מטריצות
  • שאלה 1 סעיפים א-ח
  • שאלה 1 סעיפים ט-י
  • שאלה 2 סעיפים א-ח
  • שאלה 2 סעיף ט
  • שאלה 2 סעיף י
  • שאלה 3 סעיפים א-ו
  • שאלה 3 סעיפים ז-ח
  • שאלה 3 סעיפים ט-י
  • שאלה 4 סעיפים א-ו
  • שאלה 4 סעיפים ז-ח
  • שאלה 4 סעיף ט
  • שאלה 4 סעיף י
  • שאלה 5
  • שאלה 5 עם קיצור דרך
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17 סעיפים א-ד
  • שאלה 17 סעיפים ה-ז
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
 • דמיון מטריצות
  • מבוא ושאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיפים א-ג
  • שאלה 5 סעיפים ד-ז
  • שאלה 5 סעיפים ח-ט
  • שאלה 6
  • שאלה 7