צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות
  • מהי ממל
  • מהו פתרון לממל
  • מהו מספר הפתרונות של ממל
  • מהי ממל מדורגת
  • כיצד פותרים ממל מדורגת
  • כיצד מדרגים ממל
  • שימוש במטריצה לפתרון ממל
  • מטריצה מדורגת, קנונית ודירוג מטריצות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15 - סעיף א
  • שאלה 15 - סעיף ב
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28 - סעיף א
  • שאלה 28 - סעיף ב
 • מערכות עם פרמטר
  • מבוא
  • חקירת ממל עם פרמטר
  • חקירת ממל עם פרמטר - דוגמאות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • שימושים של מערכות ליניאריות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מערכת משוואות הומוגנית
  • מבוא
  • הקשר שבין מערכת לא הומוגנית למערכת הומוגנית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4