צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מספרים מרוכבים
  • הגדרת המספר המרוכב
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיפים 1-2
  • חישוב חזקה של i
  • שאלה 2 סעיף 3-4
  • הצמוד המרוכב
  • חילוק מספרים מרוכבים
  • שאלה 3 סעיף 1-2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 4 סעיף 1
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3
  • הצגת מספר מרוכב בצורה קוטבית
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 4
  • שאלה 5 סעיף 5
  • שאלה 5 סעיף 6
  • שאלה 5 סעיף 7
  • שאלה 5 סעיף 8
  • חזקה ושורש של מספר מרוכב
  • שאלה 6 סעיף 1
  • שאלה 6 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 3
  • שאלה 6 סעיף 4
  • שאלה 6 סעיף 5
  • שאלה 6 סעיף 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18 סעיף א-ב
  • שאלה 18 סעיף ג
  • שאלה 18 סעיף ד-ה
  • שאלה 18 סעיף ו
 • חילוק פולינומים
  • שיעור - חילוק פולינומים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלות 5-4
  • שאלות 8-6
 • פתרון משוואות
  • שיעור - פתרון משוואות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7