צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מספרים מרוכבים
  • מבוא
  • שאלות 3-1
  • שאלות 5-4
  • חישוב חזקה של i
  • שאלות 7-6
  • הצמוד המרוכב
  • חילוק מספרים מרוכבים
  • שאלות 9-8
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • הצגת מספר מרוכב בצורה קוטבית
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • חזקה ושורש של מספר מרוכב
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלות 40-39
  • שאלה 41
  • שאלות 43-42
  • שאלה 44
 • חילוק פולינומים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלות 5-4
  • שאלות 8-6
 • פתרון משוואות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7