המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה -דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - המשתנה המקרי הבדיד -תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי בדיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - המשתנה המקרי הרציף- התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק