מאקרו כלכלה ב

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מודל IS-LM עם מחירים משתנים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אבטלה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אינפלציה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סניוראז

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אבטלה ואינפלציה (עקומת פיליפס)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - המודל הדינאמי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מאזן התשלומים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הכנה למודל פלמינג מנדל

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל פלמינג מנדל באבטלה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מודל פלמינג מנדל בתעסוקה מלאה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל סחירים בלתי סחירים חלק א

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודלים סחירים בלתי סחירים חלק ב

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק