מבוא למתמטיקה לכלכלנים

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - טכניקה אלגברית
  פירוק טרינום, משוואות ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות, משוואות ממעלה שניה, שלישית ודו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, שורשים, ערך מוחלט, אי שיוויונים מסוגים שונים, משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, תחום הגדרה.

  מחיר: ₪63
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שינוי נושא נוסחה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - בעיות מילוליות
  בעיות תנועה, בעיות הספק, תרגול מבגרויות,

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות ולוגריתמיות

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - בעיות גדילה ודעיכה

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הפונקציה הממשית לתלמידי כלכלה וניהול

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  מחיר: ₪278
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - גיאומטריה

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  מחיר: ₪83
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  מחיר: ₪24
  הצץ בפרק