צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציה - הגדרה ותכונות בסיסיות
  • מהי פונקציה
  • תחום הגדרה של פונקציה
  • תיאור גרפי של פונקציה
  • עלייה וירידה של פונקציה
  • חיוביות ושליליות של פונקציה
 • הפונקציה הלינארית
  • מהי פונקציה לינארית
  • גרף הפונקציה הלינארית
  • משמעות הקבועים במשוואת הישר
  • נוסחת השיפוע
  • מציאת משוואת ישר
  • מצב הדדי בין שני ישרים
 • הפונקציה הריבועית
  • מהי פונקציה ריבועית
  • על הקבועים בפונקציה
  • חיתוך עם הצירים
  • קודקוד הפרבולה
  • תכונות הקודוקוד
 • הפונקציה המעריכית
  • הפונקציה המעריכית
  • המספר אי - להעשרה
 • הפונקציה הלוגריתמית
  • הפונקציה הלוגריתמית
 • פונקציות מפורסמות נוספות
  • פונקציית החזקה עבור מעריכים שונים
  • פונקציית הערך המוחלט
  • פונקציית הערך השלם
 • הזזות שיקופים מתיחות וכיווצים של פונקציה
  • הקדמה כללית והמוטיבציה להזזות ומתיחות של פונקציות
  • הזזה של פונקציה מעלה ומטה
  • הזזה של פונקציה ימינה ושמאלה
  • שיקוף ביחס לציר איקס
  • שיקוף ביחס לציר וואי
  • מתיחה וכיווץ בצורה אנכית
  • מתיחה וכיווץ בצורה אופקית
  • הערך המוחלט של פונקציה
 • תחום הגדרה של פונקציה
  • תחום הגדרה של פונקציה
  • דוגמאות לתחום הגדרה של פולינום ושבר
  • דוגמאות לתחום הגדרה של שורש
  • דוגמאות לתחום הגדרה של פונקציה מעריכית
  • דוגמאות לתחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית
  • שאלות 3-1
  • שאלות 6-4
  • שאלות 9-7
  • שאלות 12-10
  • שאלה 13
 • הרכבת פונקציות
  • הסבר על הרכבת פונקציות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • הפונקציה ההפוכה
  • פונקציה חד חד ערכית
  • הפונקציה ההפוכה
  • תמונה של פונקציה
  • פונקציה חד חד ערכית למתקדמים
  • הפונקציה ההפוכה למתקדמים, פונקציה על
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית
  • פונקציה זוגית ואי זוגית
  • שאלות 3-1
  • שאלות 5-4
  • שאלה 6
 • פונקציה מפוצלת
  • מהי פונקציה מפוצלת
  • הערך המוחלט כפונקציה מפוצלת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • מבוא לתורת הקבוצות
  • קשרים וכמתים לוגיים
  • קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה
  • שוויון בין קבוצות
  • קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה
  • תת קבוצה
  • קבוצות מספרים מיוחדות
  • ציר המספרים, קטעים על ציר המספרים
  • איחוד וחיתוך קבוצות
  • הפרש קבוצות
  • המשלים של קבוצה
  • דיאגרמת ון
  • קבוצת החזקה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19