צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוקי חזקות
  • חוקי החזקות
  • שאלה 1
  • שאלה 2 א-ב
  • שאלה 2 ג-ד
  • חוקי השורשים
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואות מעריכיות
  • שאלות 6-7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלות 11-12
  • שאלה 13
  • שאלות 14-15
  • שאלות 16-17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלות 20-21
  • שאלות 22-23
  • שאלות 24-25
  • שאלה 26
 • משוואות לוגריתמיות
  • מהו לוג - חלק א
  • מהו לוג - חלק ב
  • שאלה 1
  • מהו ln
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • חוקי הלוגריתמים
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • המשך חוקי הלוגריתמים
  • שאלה 8
  • מהן משוואות לוגריתמיות
  • שאלה 9 א-ב
  • שאלה 9 ג-ד
  • שאלה 10 א
  • שאלה 10 ב-ג
  • שאלה 11 א-ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד-ה
  • שאלה 12 א
  • שאלה 12 ב-ג
  • שאלה 12 ד
  • שאלה 12 ה
  • שאלה 12 ו
  • שאלה 13
 • אי-שוויונים מעריכיים
  • מהו אי-שוויון מעריכי, שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • אי-שוויונים לוגריתמיים
  • מהו אי-שוויון לוגריתמי, שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8