צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נגזרות ומשיקים
  • מהי פונקציה
  • משיפוע של ישר לשיפוע של פונקציה
  • הגדרת הנגזרת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 א-ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 4 ד
  • שאלה 4 ה
  • שאלה 4 ו
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 א-ג
  • שאלה 7 ד
  • שאלה 7 ה
  • שאלה 7 ו
  • שאלה 7 ז
  • שאלה 7 ח
  • שאלה 7 ט
  • שאלה 7 י
  • שאלה 7 יא
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב
  • שאלה 8 ג
  • שאלה 8 ד
  • שאלה 9 א-ו
  • שאלה 9 ז
  • שאלה 9 ח
  • שאלה 9 ט
  • שאלה 9 י
  • שאלה 10
  • שאלה 11 א
  • שאלה 11 ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד
  • שאלה 11 ה
  • שאלה 11 ו
  • שאלה 11 ז
  • שאלה 11 ח
  • שאלה 11 ט
  • שאלה 11 י
  • שאלה 11 יא
  • שאלה 11 יב
  • שאלה 11 יג
  • שאלה 11 יד
  • שאלה 11 טו
  • שאלה 11 טז
  • שאלה 12
  • שאלה 13 א
  • שאלה 13 ב
  • שאלה 13 ג
  • שאלה 13 ד
  • שאלה 13 ה
  • שאלה 13 ו
  • שאלות 14-15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלות 18-19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
 • חקירת פונקצית פולינום
  • מהן נקודות קיצון וקצה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18 א
  • שאלה 18 ב
  • שאלה 18 ג
  • שאלה 18 ד
  • שאלה 18 ה
  • שאלה 18 ו
  • שאלה 18 ז
  • שאלה 18 ח
 • חקירת פונקצית מנה ופונקצית שורש
  • שאלה 1 א-ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 1 ה
  • שאלה 1 ו
  • שאלה 1 ז
  • שאלה 1 ח-ט
  • שאלה 1 י
  • שאלה 1 יא
  • שאלה 1 יב
  • שאלה 2 א-ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 2 ה
  • שאלה 2 ו
  • שאלה 2 ז
  • שאלה 2 ח
  • שאלה 2 ט
  • שאלה 2 י
  • שאלה 2 יא
  • שאלה 2 יב
  • שאלה 2 יג
  • שאלה 2 יד
  • שאלה 3
  • חוקי האינסוף
  • היכרות עם אסימפטוטות
  • הגדרת אסימפטוטות אופקית ואנכית
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24 - חלק א
  • שאלה 24 - חלק ב
  • שאלה 24 - חלק ג
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • המשך שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • נקודות פיתול
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • המשך שאלה 54
  • שאלה 55
  • המשך שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • המשך שאלה 57
  • שאלה 58
  • המשך שאלה 58
  • המשך שאלה 58
  • שאלה 59 א
  • שאלה 59 ב
  • שאלה 59 ג
  • שאלה 59 ד
  • שאלה 59 ה
  • שאלה 59 ו
  • שאלה 59 ז
  • שאלה 59 ח
 • חקירת פונקציות עם פרמטר
  • שאלות 1-3
  • שאלה 4
  • שאלה 4 - המשך
  • שאלה 5
  • שאלה 5 - המשך
  • שאלה 6
  • שאלה 6 - המשך
  • שאלה 7
 • חקירת פונקציות טריגונומטריות
  • אסימפטוטה לפונ' טריגונומטרית
  • גרפים של הפונ' הטריגונומטריות
  • הקדמה
  • הקשר למעגל היחידה
  • חוקי הגזירה של הפונ' הטריגונומטריות
  • מהי פונקציה זוגית ואי-זוגית
  • מחזוריות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שיפוע של הפונקציה הטריגונומטרית
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 א
  • שאלה 13 ב-ג
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • המשך שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • המשך שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • המשך שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
 • בעיות קיצון
  • שאלה 1
  • המשך שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • בעיות קיצון עם תשובה נתונה
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • המשך שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • הכרת גופים במרחב
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • המשך שאלה 47
  • שאלה 48
 • חשבון אינטגרלי
  • מהו אינטגרל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • חילוק ארוך
  • שאלה 5 א-ב
  • שאלה 5 ג-ה
  • שאלה 6
  • אינטגרלים עם זיהוי מבנים
  • שאלה 7
  • אינטגרלים טריגונומטריים
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 א
  • שאלה 11 ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד
  • שאלה 11 ה
  • שאלה 11 ו
  • שאלה 11 ז
  • שאלה 11 ח
  • שאלה 11 ט
  • שאלה 11 י
  • שאלה 11 יא
  • שאלה 11 יב
  • שאלה 11 יג
  • שאלה 11 יד
  • שאלה 11 טו
  • שאלה 11 טז
  • שאלה 11 יז
  • שאלה 11 יח
  • שאלה 11 יט
  • שאלה 11 כ
  • שאלה 11 כא
  • שאלה 11 כב
  • שאלה 11 כג
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27 - האינטגרל המסוים
  • חישובי שטחים באמצעות אינטגרל מסוים
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58
  • שאלה 59
  • שאלה 60
  • שאלה 61
  • שאלה 62
  • שאלה 63
  • שאלה 64
  • שאלה 65
  • שאלה 66
  • שאלה 67
  • שאלה 68
  • שאלה 69
  • שאלה 70
  • שאלה 71
  • שאלה 72
  • שאלה 73
  • שאלה 74
  • שאלה 75
  • שאלה 76
  • שאלה 77
  • שאלה 78
  • שאלה 79
  • שאלה 80
  • שאלה 81
  • שאלה 82
  • שאלה 83
  • שאלה 84
  • שאלה 85
  • שאלה 86
  • שאלה 87
  • שאלה 88
  • שאלה 89
  • שאלה 90
  • שאלה 91
  • שאלה 92
  • שאלה 93
  • שאלה 94
  • שאלה 95
  • שאלה 96
  • שאלה 97
  • שאלה 98
  • שאלה 99
  • שאלה 100
  • שאלה 101
  • שאלה 102
  • שאלה 103
  • שאלה 104
  • שאלה 105
  • שאלה 106
  • שאלה 107
  • שאלה 108
  • שאלה 109
  • שאלה 110
  • שאלה 111
  • שאלה 112
  • שאלה 113
 • הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
  • הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרת השנייה
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14