צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציות מעריכיות
  • מהי הפונקציה המעריכית
  • שאלה 1
  • שאלה 3
  • שאלה 2
  • שאלה 4
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 5 ה
  • שאלה 5 ו
  • שאלה 5 ז
  • שאלה 5 ח
  • שאלה 5 ט
  • שאלה 5 י
  • שאלה 5 יא
  • שאלה 5 יב
  • שאלה 5 יג
  • שאלה 5 יד
  • שאלה 5 טו
  • שאלה 5 טז
  • שיפוע של פונקציה מעריכית
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • אסימפטוטות של פונקציות מעריכיות
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28 א
  • שאלה 28 ב
  • שאלה 28 ג
  • שאלה 28 ד
  • שאלה 28 ה
  • שאלה 28 ו
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • המשך שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • המשך שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
 • פונקציות לוגריתמיות
  • מהי פונקציה לוגריתמית
  • שאלה 1
  • שאלה 3
  • שאלה 2
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 4 ד
  • שאלה 4 ה
  • שאלה 4 ו
  • שאלה 4 ז
  • שאלה 4 ח
  • שאלה 4 ט
  • שאלה 4 טו
  • שאלה 4 טז
  • שאלה 4 י
  • שאלה 4 יא
  • שאלה 4 יב
  • שאלה 4 יג
  • שאלה 4 יד
  • שאלה 4 יז
  • שאלה 4 יח
  • שאלה 4 יט
  • שאלה 4 כ
  • שאלה 4 כא
  • שאלה 4 כב
  • שאלה 4 כג
  • שאלה 4 כד
  • שאלה 4 כה
  • שאלה 4 כו
  • שאלה 4 כז
  • שאלה 4 כח
  • שאלה 4 כט
  • שאלה 4 ל
  • שאלה 4 לא
  • שיפוע הפונקציה הלוגריתמית
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • אסימפטוטות לפונקציה לוגריתמית
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25 א
  • שאלה 25 ב
  • שאלה 25 ג
  • שאלה 25 ד
  • שאלה 25 ה
  • שאלה 25 ו
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • המשך שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
 • פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6