צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תרגילים 1-6
  • תרגילים 7-8
  • תרגילים 9-18
  • תרגילים 19-23
  • תרגילים 24-25
  • תרגילים 26-41
  • תרגילים 42-45
  • תרגילים 46-49
  • תרגיל 50
  • תרגילים 51-54
  • תרגיל 55
  • תרגיל 56
  • תרגיל 57
  • תרגיל 58
  • תרגיל 59
  • תרגיל 60
  • תרגיל 61
  • תרגיל 62
  • תרגיל 63
  • תרגילים 64-71
  • תרגילים 72-86
  • תרגילים 87-88
  • תרגילים 89-92
  • תרגילים 93-100
  • תרגיל 101
  • תרגיל 102
  • תרגיל 103
  • תרגיל 104
  • תרגיל 105
  • תרגיל 106
  • תרגיל 107
  • תרגילים 108-119
  • תרגילים 120-121
  • תרגיל 122
  • תרגיל 123
  • תרגיל 124
  • תרגיל 125
  • תרגיל 126
  • תרגילים 127-129
  • תרגיל 130
  • תרגיל 131
  • תרגיל 132
  • תרגיל 133
  • תרגיל 134
  • תרגילים 135-141
  • תרגיל 142
  • תרגיל 143
  • תרגילים 144-153
  • תרגילים 154-158
  • תרגיל 159
  • תרגילים 160-166
  • תרגילים 167-173
  • תרגילים 174-181
  • תרגילים 182-193
  • תרגיל 194
  • תרגיל 195