צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - סעיפים א-ב
  • שאלה 6 - סעיף ג
  • שאלה 6 - סעיף ד
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 - סעיפים א, ד, ו, י
  • שאלה 9 - סעיף ב
  • שאלה 9 - סעיף ג
  • שאלה 9 - סעיף ה
  • שאלה 9 - סעיף ז
  • שאלה 9 - סעיף ח
  • שאלה 9 - סעיף ט
  • שאלה 10 - סעיפים א-ג
  • שאלה 10 - סעיף ד
  • שאלה 10 - סעיף ה
  • שאלה 10 - סעיף ו
  • שאלה 10 - סעיף ז
  • שאלה 10 - סעיף ח
  • שאלה 11 - סעיפים א-ד
  • שאלה 11 - סעיף ה
  • שאלה 11 - סעיף ו
  • שאלה 11 - סעיף ז
  • שאלה 11 - סעיף ח
  • שאלה 11 - סעיף ט
  • שאלה 12
  • שאלה 13 - סעיף א
  • שאלה 13 - סעיף ב
  • שאלה 13 - סעיף ג
  • שאלה 13 - סעיף ד
  • שאלה 13 - סעיף ה
  • שאלה 13 - סעיף ו
  • שאלה 14 - סעיף א 1
  • שאלה 14 - סעיף א 2
  • שאלה 14 - סעיף ב
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • מאגר משרד החינוך
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16