מימון הפירמה א
הורד את ספר הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

- הנושא של מודיליאני ומילר מופיע בקורס המקוון (כפרק האחרון בקורס) אך הוא לא תמיד נלמד     במהלך הסמסטר. לכן לפני שאתם לומדים אותו, יש לוודא שהוא נכלל בחומר הלימוד.

- הנושא של הזדמנויות הצמיחה PVGO מופיע בפרק של: "שחזורי שאלות בנושא חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות"

בנוסף, אין מענה לנושאים הבאים: 

* מבנה ההון והמנוף הפיננסי

* מחיר ההון של הפירמה

* ניתוח דו"חות כספיים באמצעות יחסים פיננסים

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (ערך עתידי, נוכחי, חישובי הון, תמחור מניות-מודל הצמיחה של גורדון)

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריביות

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שחזורי שאלות בנושא היוונים, ריביות והערכת מניות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תמחור איגרות חוב

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שחזורי שאלות תמחור איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בניית תזרים מזומנים והשפעת המיסוי (כולל חישובי כדאיות)

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שחזורי שאלות תזרים מזומנים והשפעת המיסוי
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מודל גורדון - הצמיחה
  הערכת שווי של מניות ומחיר הון ממוצע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק