חשוב לדעת

ל


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - בדיקת השערות על שונויות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - ניתוח שונות חד כיווני

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - ניתוח שונות דו כיווני

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק