יסודות המימון
הורד את ספר הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

1. הנושא EAC מופיע בפרק של תזרים מזומנים בשם: "השוואת אופק".

2. הנושא "מודיליאני ומילר" מופיע בקורס כנושא האחרון, מהסיבה שהוא לא תמיד נלמד. לפני שמתיישבים ללמוד נושא זה, יש לוודא עם המרצה שהוא כלול בחומר הבחינה.

3.בקורס אנו משתמשים כדי להוון סדרות, בנוסחאות המקוריות, אך בקורס בכיתה ייתכן ולנוסחה ייקראו בקיצור PVA/PVFA לחישוב ערך נוכחי של סדרות, ולחישוב ערך עתידי של סדרות: FVA/FVFA. לא להיבהל...זה בדיוק אותו הדבר. :)

 

בהצלחה!!!!

אופיר מאגדי.

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (חישוב ערך עתידי, נוכחי וסדרות)

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריביות (נקובה ואפקטיבית)

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריביות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינפלציה ומדד (ריבית נומינלית וריאלית)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הערכת איגרות חוב

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כדאיות השקעה בתנאי וודאות (עננ, שתפ וכללי החלטה אלטרנטיביים)

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (סוגיות נבחרות בבחינת כדאיות פרוייקטים )

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שאלות נבחרות לתרגול

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מימון בתנאי אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק