חשוב לדעת

למוסד זה הסדר עם אתר GOOL!
לפרטים נוספים נדרש לפנות לאגודת הסטודנטים.

המלצות מפייסבוק

קורסי סטטיסטיקה ו/או ההסתברות
קורסי סטטיסטיקה ו/או ההסתברות