המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית מדדי פיזור- טווח וסטיית תקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - טרנספורמציה ליניארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלות מסכמות בסטטיסטיקה תיאורית

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדדי הקשר של קרמר

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדד הקשר פי

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מדד הקשר ספירמן

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מדד הקשר פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מדדי קשר - בחירת מדד מתאים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - טענות

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - שאלות אמריקאיות

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק