ביוסטטיסטיקה
משך הקורס: 23 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מרכז

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית-מקדם ההשתנות

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 4:47 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - ניתוח שונות חד כיוונית

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מבחני חי בריבוע

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - תרגול שאלות מסכמות אמריקאיות- חלק א

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - שאלות מסכמות אמריקאיות- חלק ב

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק