פיזיקה במדעי המעבדה הרפואית 505020
משך הקורס: 105 שעות

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבוא

  זמן: 2:13 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  זמן: 8:52 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  זמן: 6:17 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קינמטיקה - תנועה במישור

  זמן: 4:11 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  זמן: 1:03 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  זמן: 18:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  זמן: 3:04 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - כבידה

  זמן: 3:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  זמן: 7:37 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  זמן: 1:58 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מבוא למבנה החומר

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪5
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הכוח החשמלי- חוק קולון

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - השדה החשמלי
  הסבר על מושג השדה החשמלי

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - חוק גאוס ברמה איכותית בלבד

  זמן: 7 דקות   מחיר: ₪2
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - תנועה בשדה חשמלי אחיד

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מוליכים
  תכונות מוליכים, למה השדה בתוך מוליך שווה לאפס והמטען רק על השפה. שדה שיוצר מוליך במרחב

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - חומרים דיאלקטריים
  שדה בתוך חומר דאלקטרי

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מתח, פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  כמה עבודה דרושה להזיז מטענים תחת השפעת הכוח החשמלי, מושג הפוטנציאל, מתח, פוטנציאל של מטען נקודתי, עבודה להזזת מטענים בין לוחות, פוטנציאל במוליכים, פוטנציאל של כדור מוליך, הארקה. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של מערכת או עבודה הדרושה לבניית מערכת.

  זמן: 6:04 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - זרם מתח ותנגדות
  הגדרת הזרם, מהירות הסחיפה, הגדרת ההתנגדות, חישוב התנגדות של נגד, כא"מ ומתח הדקים

  זמן: 3:19 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - אנרגיה והספק במעגל החשמלי
  עבודה וחום בנגד ובסוללה , הספק של סוללה והספק של נגד. הקשר בין עבודה להספק ויחידת הקלוריה

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - חיבור נגדים וחוקי קירכהוף
  חיבור נגדים בטור ובמקביל. חוקי קירכהוף, משוואת מתחים ומשוואת זרמים, מציאת מתח בין נקודות במעגל.

  זמן: 6:37 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - קבלים
  מהו קבל,איך מחשבים קיבול,חיבור קבלים בטור ובמקביל, מעגלים עם קבלים, טעינה ופריקה של קבל.

  זמן: 9:56 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - הכוח המגנטי (חוק לורנץ)
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  זמן: 3:11 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - חוק פארדיי
  כאמ במוט, אנרגיה והספק במעגל עם כאמ, חוק פארדיי ולנץ, גנרטור ושנאיי אידיאלי.

  זמן: 2:03 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק