צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • סמכות עניינית
  • שיעור 1 - סמכויות כללי
  • שיעור 2 - סמכות עניינית - עקרונות ומאפיינים ומבחן הסעד
  • שיעור 3 - סמכות עניינית - סעדים במקרקעין
  • שיעור 4 - סמכות עניינית - סעד יחיד - סיכום
  • שיעור 4 - סמכות עניינית - תביעת שווי ואחר
  • שיעור 5 - סמכות עניינית - עניין כלכלי
  • שיעור 6 - סמכות עניינית - ריבוי סעדים - - אותו עניין וסעדים מעורבים
  • שיעור 7 - סמכות עניינית - ריבוי סעדים - ריבוי סעדים סמכות נגררת הלעת העיקר והטפל
  • שיעור 8- סמכות עניינית - ריבוי סעדים - תביעה שכנגד
 • סמכות מקומית
  • סמכות מקומית - שיעור 1
  • סמכות מקומית - שיעור 2
  • סמכות מקומית שיעור 3
  • סמכות מקומית שיעור 4
  • סמכות מקומית שיעור 5