מבוא לסטטיסטיקה
משך הקורס: 25 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה על סולמות מדידה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדדי קשר - מדד הקשר של קרמר

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדדי קשר - מדד הקשר פי

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מדד הקשר ספירמן

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מדד הקשר פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מדדי קשר - בחירת מדד מתאים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 1:57 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 4:06 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק