הסקה סטטיסטית
משך הקורס: 27 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 2:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - רווח סמך לפרופורציה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 4:39 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - בדיקת השערות על פרופורציה

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מבחני חי בריבוע

  זמן: 3:10 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מבחנים אפרמטרים למדגמים מזווגים

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק