המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי לקורס
  קשרים וכמתים לוגיים, קבוצה, איבר של קבוצה, שייכות לקבוצה, שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית, קבוצה אינסופית, הקבוצה הריקה, תת קבוצה, מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים, ציר המספרים, קטעים על ציר המספרים, איחוד וחיתוך קבוצות, הפרש קבוצות, המשלים של קבוצה, סביבה של נקודה, נקודה פנימית, נקודה חיצונית, נקודת שפה, המשפט היסודי של האריתמטיקה, קבוצות חסומות וקבוצות לא חסומות, חסם תחתון (אינפימום) של קבוצה, חסם עליון (סופרמום) של קבוצה , מינימום ומקסימום של קבוצה, אקסיומת השלמות (אקסיומת החסם העליון), משפט ארכימדס, תכונת ארכימדס, קיום ויחידות הערך השלם, צפיפות (של הממשיים, הרציונליים והאי-רציונליים), סימן הסכימה, סכומים מפורסמים, אינדוקציה, אי שוויונים מפורסמים, פתרון אי-שוויונים, עצרת, המקדם הבינומי, הבינום של ניוטון, משולש פסקל, שדה, שדה שלם.

  זמן: 14:02 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סדרות
  מהי סדרה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם עליון, חסם תחתון, סופרימום, אינפימום, אריתמטיקה של גבולות, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ', כלל המנה, כלל השורש, סדרה רקורסיבית, גבול לפי היינה, תתי סדרות, משפט בולצאנו וירשטראס, משפט שטולץ, מבחן קושי להתכנסות סדרות.

  זמן: 10:28 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הפונקציה הממשית - תכונות בסיסיות ופונקציות נפוצות
  מהי פונקציה, תחום הגדרה של פונקציה, תיאור גרפי של פונקציה, עליה וירידה של פונקציה, פונקציה מונוטונית, חיוביות ושליליות של פונקציה, פונקציה חסומה, פונקציה לינארית, פונקציה ריבועית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציה חזקה, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, הזזות שיקופים ומתיחות של פונקציה, הפונקציות הטריגונומטריות, הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, הפונקציות ההיפרבוליות, הפונקציות ההיפרבוליות ההפוכות, הצגה פרמטרית של פונקציה, הצגה פולרית של עקום.

  זמן: 5:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הפונקציה הממשית - תכונות מתקדמות
  תחום הגדרה של פונקציה, הרכבת פונקציות, פונקציה חד- חד ערכית, הפונקציה ההפוכה, תמונה של פונקציה, טווח של פונקציה, פונקציה על, פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית, פונקציה מחזורית, פונקציה מפוצלת/תפר/מוטלאת, פונקציה אלמנטרית.

  זמן: 7:28 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  זמן: 7:18 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, אי-רציפות מסוג ראשון, אי-רציפות מסוג שני, אי-רציפות סליקה, משפט ערך הביניים של קושי (הכללי), משפט ערך הביניים בגרסה השימושית, נקודת שבת, הגדרת רציפות על ידי גבול, הגדרת רציפות בעזרת אפסילון-דלתא, הגדרת רציפות בעזרת סדרות, שמונה משפטים הקשורים לרציפות (משפטי ויירשטראס ועוד), תנאי ליפשיץ, פונקציית דיריכלה, שיטת החצייה למציאת פתרון מקורב של משוואה.

  זמן: 5:49 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  זמן: 3:46 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חישוב נגזרת של פונקציה
  נגזרת הפונקציות היסודיות, נגזרת סכום הפרש מכפלה ומנה, נגזרת פונקציה מורכבת (כלל השרשרת), נגזרת פונקציה עם פרמטר, הנגזרת השנייה, נגזרת פונקציה בחזקת פונקציה, נגזרת פונקציה סתומה, גזירה לוגריתמית.

  זמן: 5:32 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  זמן: 7:30 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - משפט לגראנז

  זמן: 1:35 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון)

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - טורי טיילור - מקלורן

  זמן: 4:22 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - אינטגרלים מיידיים

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים"

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - אינטגרלים בשיטת ההצבה

  זמן: 1:10 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - האינטגרל המסוים, סכומי רימן
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)
  חישוב שטח בין גרף פונקציה לבין ציר x , חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטח ביחס לציר y (שאלות 31 ו- 32), חישוב אורך עקום. הערה: חלק מהנושאים בפרק זה מופיעים גם בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה , אין זה אומר שהם אינם יכולים להופיע בבחינות באקדמיה.

  זמן: 10:07 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - המשפט היסודי של החדו"א (גזירת האינטגרל)

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - נושאים מתקדמים - הצגה פולרית של פונקציה
  קואורדינטות פולריות (קוטביות), עקומים פולרים נפוצים (קו, מעגל, קרדיואידה, למינסקטה, ורד ועוד) , הנגזרת ושימושיה, חישוב שטחים, חישוב אורך קשת, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב.

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - הוכחות של משפטים נבחרים בקורס

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק