יסודות המימון
משך הקורס: 26 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מי אני

  זמן: 3 דקות   מחיר: ₪1
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - היוונים ריביות ולוחות סילוקין ערך הזמן ואלגברה של המימון

  זמן: 11:38 שעות   מחיר: ₪349
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים (ריבית ריאלית ונומינלית)

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הגדרות וסוגי פרויקטים (כדאיות השקעה)

  זמן: 3:21 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - בניית תזרים מזומנים (החלטות תחלופה וייצור לעומת רכישה))

  זמן: 4:32 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אג"ח (אגרות חוב)

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מודל גורדון - הצמיחה (מניות-הערכת מניות)
  הערכת שווי של מניות ומחיר הון ממוצע

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק