צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תזמז ללא מס
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תזמז עם מס - א
  • תזמז עם מס - ב
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • נעלם בשאלה ותרגיל 5
  • תרגיל 6
  • פתרון תזמז השוואת אופק
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • החלפת מכונות ותרגיל 9
  • תרגיל 10
  • ייצור עצמי מול ספק ותרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל חזרה 13
  • תרגיל חזרה 14
  • תרגיל חזרה 15
  • תרגיל חזרה 16
  • תרגיל חזרה 17
  • תרגיל חזרה 18
  • תרגיל חזרה 19