צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הגדרות וסוגי פרויקטים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • חישוב NPV ותרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • חישוב IRR-א
  • חישוב IRR-ב ותרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • חישוב PI ותרגיל 11
  • תרגיל 12
  • השוואת אופק ותרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל חזרה 15
  • תרגיל חזרה 16
  • תרגיל חזרה 17
  • תרגיל חזרה 18
  • תרגיל חזרה 19
  • תרגיל חזרה 20