צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • גורדון-א ותרגיל 1
  • גורדון-ב ותרגיל 2-3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • WACC ותרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13