המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציית הצריכה

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק