המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית- ניתוח פלטים

  זמן: 5 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדד הקשר ספירמן

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - המשתנה המקרי הרציף- התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

  זמן: 2:06 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגויות רציפות מיוחדות- התפלגות מעריכית

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק