המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  זמן: 24 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדד הקשר פירסון

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי מנהל

  זמן: 1:23 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק