המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבחני חי בריבוע ומדד הקשר של קרמק

  זמן: 1:55 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מדד הקשר ספירמן

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  זמן: 3:00 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רגרסיה

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מדדי קשר - תירגול בחירת מדד מתאים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 19 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  זמן: 22 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:15 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  זמן: 20 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  זמן: 1:34 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מבחנים אפרמטרים למדגמים מזווגים

  זמן: 1:10 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מבחנים אפרמטריים למדגמים בלתי תלויים

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - ניתוח שונות חד כיוונית

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - גודל האפקט

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק