המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - לקוחות

  זמן: 2:38 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מלאי

  זמן: 3:13 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - רכוש קבוע

  זמן: 4:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אגח ללא מחשבון פיננסי ניכיון ופרמיה

  זמן: 2:25 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק