צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - מחלקת שירות אחת
  • תיאוריה 3 - יותר ממחלקת שירות אחת
  • תיאוריה 4 - שיטה ישירה
  • תיאוריה 5 - השיטה המדורגת
  • תיאוריה 6 - השיטה האלגברית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14