צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - חשבונאות ניהולית
  • תיאוריה 2 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 3 - הגדרות
  • תיאוריה 4 - נקודת האיזון
  • תיאוריה 5 - מציאת נקודת האיזון
  • תיאוריה 6 - מציאת רווח
  • תיאוריה 7 - סוגיות
  • תיאוריה 8 - מודל עלות נפח רווח
  • תיאוריה 9 - מרווח ביטחון ושיעורו
  • תיאוריה 10 - תרומה ושיעור תרומה
  • תיאוריה 11 - מס על הכנסה ונקודת האיזון
  • תיאוריה 12 - דגשים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13