צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - דגשים
  • תיאוריה 3 - שיטות לניהול מלאי
  • תיאוריה 4 - מעגל מלאי
  • תיאוריה 5 - שיטת פיפו
  • תיאוריה 6 - המרה
  • תיאוריה 7 - שיטת ממוצע משוקלל
  • תיאוריה 8 - הבדלים בין השיטות
  • תיאוריה 9 - אובדנים
  • תיאוריה 10 - תרגילים עם אובדנים
  • תיאוריה 11 - דוגמא
  • תיאוריה 12 - סיכום אובדנים
  • תיאוריה 13 - סוגיות.mp4
  • תיאוריה 14 - עלויות עקיפות
  • תיאוריה 15 - סיווג אובדנים
  • תיאוריה 16 - תמחיר תהליך
  • תיאוריה 17 - פיפו לעומת משוקלל
  • תיאוריה 18 - יותר ממחלקה אחת
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • דגשים לאחר שאלה 4 ו - 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15