צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - יתרונות התקציב
  • תיאוריה 3 - תקציב
  • תיאוריה 4 - צד התקבולים
  • תיאוריה 5 - דוגמאות
  • תיאוריה 6 - תשלומים.mp4
  • תיאוריה 7 - רכישת מלאי
  • תיאוריה 8 - סוגיות
  • תיאוריה 9 - תקציב גמיש לעומת קבוע
  • תיאוריה 10 - תקציב בסיס אפס לעומת מתמשך
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11