מבוא למימון
משך הקורס: 47 שעות
הורד את ספר הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
הערה טרם תהליך הלמידה:
יש בקורס לכל פרק, למידה עם מחשבון ובלי מחשבון פיננסי.
לעיתים חלק מהנושאים לא נלמדים בכיתה כגון: תיקי השקעות, CAPM ומודל מודיליאני ומילר.
ולכן, טרם למידתם, יש לוודא שמופיעים בנושאי הבחינה.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

יש בקורס לכל פרק, למידה עם מחשבון ובלי מחשבון פיננסי.להורדת ספר עזר עבור מחשבון פיננסי לחץ ראה/י עוד לחצו כאן להורדת ספר עזר למחשבון הפיננסי

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (ערך הזמן של הכסף שימוש בנוסחאות)

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - היוונים (ערך עתידי וערך נוכחי) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 5:01 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - ריבית

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תרגול היוונים וריבית

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לוחות סילוקין (הלוואות ומשכנתאות)

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לוחות סילוקין בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אגרת חוב (חישוב באמצעות נוסחאות)

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - איגרות חוב (אגח) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 48 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הערכת פרויקטים

  זמן: 3:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הערכת פרויקטים בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 2:18 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תרגול מחיר הון (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:01 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (שימוש בנוסחאות)

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - תחשיב כדאיות עם מס וללא מס בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תרגול הערכת פרוייקטים ותזרים מזומנים (שחזורי שאלות מתרגילים ומבחנים) בשיטת מחשבון פיננסי

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלות נבחרות לתרגול

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שחזורי שאלות ממבחנים

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - גישת תוחלת שונות, תיקי השקעות ו CAPM
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  זמן: 4:44 שעות   מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק