צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים לא מסויימים
  • אינטגרלים לא מסוימים - הסבר
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20
  • תרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23
  • תרגיל 24
  • תרגיל 25
  • תרגיל 26
  • תרגיל 27
  • תרגיל 28
  • תרגיל 29
  • תרגיל 30
  • תרגיל 31
 • אינטגרלים בשיטת ההצבה
  • הסבר השיטה ותרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
 • אינטגרלים של פונקציות רציונליות
  • הקדמה כללית
  • הקדמה למקרה הבסיסי
  • המקרה הבסיסי הראשון
  • המקרה הבסיסי השני
  • הערה לגבי המקדם של איקס בריבוע
  • המקרה הכללי
  • חילוק פולינומים - ההגדרה של פולינום ושל חילוק פולינומים
  • חילוק פולינומים דוגמה 1
  • חילוק פולינומים דוגמה 2
  • חילוק פולינומים דוגמה 3
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
 • האינטגרל המסויים
  • הסבר ותרגיל 1 א
  • תרגיל 1 ב
  • תרגיל 1 ג
  • תרגיל 1 ד
  • תרגיל 1 ה
  • תרגיל 1 ו
  • תרגיל 1 ז
  • תרגיל 1 ח
  • תרגיל 2 א
  • תרגיל 2 ב
 • חישוב שטחים
  • חישוב שטחים
  • תרגיל 1
  • סרטון 2
  • סרטון 3
  • סרטון 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
 • אינטגרציה בחלקים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14