צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי הגזירה
  • שיעור 1 - הנגזרת של פונקצית חזקה
  • שיעור 2 - הנגזרת של קבוע כפול פונקציה
  • שיעור 3 - הנגזרת של קבוע
  • שיעור 4 - הנגזרת של סכום והפרש
  • שיעור 5 - הנגזרת של פונקציה חזקה מורכבת
  • שיעור 6 - הנגזרת של אחד חלקי איקס
  • שיעור 7 - הנגזרת של מכפלה
  • שיעור 8 - הנגזרת של מנה
  • שיעור 9 - הנגזרת של שורש איקס
  • שיעור 10 - הנגזרת של פונקציה עם פרמטר
 • נגזרת של פונקציה רציונלית
  • שיעור - הנגזרת של מנה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • נגזרת של פונקציה מעריכית
  • שיעור - נגזרת הפונקציה המעריכית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • נגזרת של פונקציה לוגריתמית
  • שיעור - נגרת פונקציה לוגריתמית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • נגזרת של פונקציה של X בחזקת פונקציה של X
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6