צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חקירת פונקציה
  • שיעור 1 - נקודת קיצון
  • שיעור 2 - נקודת קיצון
  • שיעור 3 - נקודת פיתול
  • שיעור 4 - נקודת פיתול
  • שיעור 5 - אסימפטוטה אנכית
  • שיעור 6 - אסימפטוטה משופעת
 • חקירת פולינום
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
 • חקירת פונקציה רציונלית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • חקירת פונקציה מעריכית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
 • חקירת פונקציה לוגריתמית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • חקירת פונקציה עם שורשים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4