צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קיצון של פונקציה של שני משתנים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
 • קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגרנג')
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5 א
  • תרגיל 5 ב
  • תרגיל 6 א
  • תרגיל 6 ב
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
 • קיצון של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
 • פונקציות הומוגניות
  • שיעור 1 - הגדרת פונקציה הומוגנית
  • שיעור 2 - מעבר מנקודה לנקודה
  • שיעור 3 - מעבר מנקודה לנקודה בנגזרת
  • שיעור 4 - משפט אוילר מסדר ראשון
  • שיעור 5 - אוילר מסדר שני ומעלה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5