שיטות סטטיסטיות ב
משך הקורס: 20 שעות
צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  זמן: 12 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית-גבולות מדומים ואמיתיים

  זמן: 9 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - ממוצע סטיות מוחלטות מהחציון

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית-מדדי מיקום יחסי-אחוזונים במחלקות

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - רווח סמך לפרופורציה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 3:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - בדיקת השערות על פרופורציה

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - בדיקת השערות על שונויות

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק